Ο Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος, είναι μια χρόνια
αυτοάνοση πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται
από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.

Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ.pdf