Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην δερματολογία από το 1980, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, χωρίς νυστέρι. Χρησιμοποιούμε το υγρό άζωτο για την εφαρμογή της, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία περίπου -170 °C ως  -190 °C προκαλώντας βαθιά ψύξη στους ιστούς-στόχους με ειδικό μηχανισμό δράσης,  με αποτέλεσμα την θεραπεία τους.

Έχει ένδειξη σε πολλές παθήσεις όπως Μυρμηκιώδες, Σμηγματορροϊκές υπερπλασίες δέρματος, HPV κονδυλώματα, μυρμηκιές κ.ά.