Συνέντευξη για την ψωρίαση στο περιοδικό Health Magazine

Η δυνατότητα για καθαρό δέρμα είναι εφικτή σήμερα γρήγορα και σταθερά σε βάθος χρόνου.