Η δυνατότητα για καθαρό δέρμα είναι εφικτή σήμερα γρήγορα και σταθερά σε βάθος χρόνου.

Μπορείτε να διαβάσετε online στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iciao.gr/digital/?d=health-04-2022&a