ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Δερματοπάθειες που χαρακτηρίζονται από:

  • Πομφόλυγες και διαβρώσεις στο δέρμα και στους
    βλεννογόνους.
  • Χρόνια πορεία με εξάρσεις και υφέσεις.
  • Συχνά βαρειά πρόγνωση.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ