Είναι μια σπάνια αυτοάνοση δερματοβλεννογόνιος
πομφολυγώδης νόσος, η οποία σχεδόν πάντα συνοδεύεται
από επιβεβαιωμένο ή υποκρυπτόμενο νεόπλασμα.

Αποκαλύφθηκε το 1990 από τον Anhalt, ο οποίος την
περιέγραψε ως ΑΤΥΠΗ ΠΕΜΦΙΓΑ, συνοδευόμενη από νεόπλασμα.

Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ _ΠΕΜΦΙΓΑ.pdf